Ved klager kan man henvende sig til Designagger.dk via kontakt siden.
Opstår der twister der ikke kan løses af parterne selv, kan der klages til Nævnenes Hus.

Nævnenes Hus
Center for Klageløsning
Toldboden 2, 8800 Viborg

Mail: nh@naevneneshus.dk